Etikettarkiv: Sydossetien

Dick Erixon-intervju med USA:s Charge d’Affairs i Sverige om kriget i Georgien

Bloggaren Dick Erixon har intervjuat USA:s Charge d’Affairs i Sverige, Robert Silverman om den aktuella utvecklingen i Georgien.

Erixon frågar:

”Ryssarna hänvisar till Kosovo och Natos stöd till Kosovos utbrytning ur Serbien. Finns det några likheter mellan Kosovo och de georgiska utbrytarprovinserna Sydossetien och Abkasien?”

Silverman svarar:

– Den här jämförelsen är farlig för ryssarna att göra. Världssamfundet vill se en internationell process för Sydossetioen och Abkasien liknande det avtal som träffats om Kosovo: internationella fredsbevarande trupp, FN-administration och en internationellt uppbackad förhandling mellan parterna. Minns att Kosovos självständighet bygger på utdragna politiska förhandlingar under FN:s och andra internationella parters ledning. Så låt oss ge de Georgiska provinserna samma erbjudande, närmast internationella fredsbevarande trupper och låt oss inte föregripa resultatet.

– Och faktum är ju att bakgrunden i Kosovo-Serbien är de exakt omvända dem i Sydossetioen/Abkasien-Georgien. I Kosovo var det Serbien som på 1990-talet försökte sig på etnisk rensning vilket ledde till FN-styre. I Georgien var det de av Ryssland uppbackade separatisterna som på 1990-talet påbörjade försök att driva bort georgier i provinserna.

Det känns i varje fall bra att veta att amerikanerna begriper denna fråga minst lika väl som europeiska politiker. Läs hela intervjun på Dick Erixons blogg här.

Stödjer MUF Ryssland i Georgien?

I en kommentar till läget i Georgien med rubriken ”Vi måste stå upp för Sydossetiens självständighet” skriver MUF:s internationelle sekreterare Rola Brentlin att:

”Denna gång handlar det inte om Ryssland eller Georgien utan om ett litet land vars frihet har inskränkts av Georgiska trupper. Det agerande som bör fördömas är Georgiens invasion och världen bör stödja Sydossetiens självständighet.”

Rola Brentlin verkar inte dra några slutsatser av sina egna nedskrivna kunskaper.

Hon vet uppenbarligen att Ryssland delar ut ryska pass i Georgien i Sydossetien.

Hon vet att många drevs på flykt när Sydossetien försöktge bryta sig loss i vid Sovjetunionens upplösning i början på 90-talet.

Ändå verkar hon tycka att den s.k. folkomröstningen som hölls 2006 efter att de flesta Georgierna i Sydossetien fördrivits är legitim.

Till detta kommer det faktum att om de fördrivna Georgienrna och de få kvarvarande Gerigoierna deltog i omröstningen skulle de förlora sina Georgiska pass. Och vad för legitimitet har en sådan omröstning i ett område där det inte råder demokrati och området i praktiken är en lydprovins till Putins Ryssland? Har Putin varit bra på demokrati ens i Ryssland?

Och sedan kan man fråga sig om det är klokt att driva frågan om att stater ska vara nationalstater. Det är begripligt om svenskar, norrmän och islänningar som kommer från nationalstater inget begriper, men hon har ju faktiskt en bakgrund som borde ge en del insikter på detta område. Och så talar hon ryska.

Men åsikten är ju man bet hund, så den syns ju.

Dock kan man ju ändå fundera över den georkiska presidenten Micheil Saakasjvilis omdöme. Varför bröt han inte med den politik som Georgien drev innan landet blev en demokrati och han själv kom till makten? Att t.ex. tvinga på sydossetierna georgiska som enda administrativa språk och därmed ta bort ryskan var givetvis som att be om problem och missnöje. Detta skedde under Zviad Gamsachurdia 1991. Saakasjvili kunde städat upp i Georgens politik och helt enkelt gjort det mer attraktivt att tillhöra Georgien än Ryssland. Dock saknar jag närmare kunskaper om vad som gjorts på detta område sedan 2004. Men övergången till demokrati i Georgien borde gett stora möjligheter till förändrad politik.

Georgien har agerat långt från optimalt enligt min mening, men att tro annat än att Ryssland varit aktiv part i konflikten sedan Sovjetunionens upplösning är att vara naiv.

I övrigt undrar jag hur ni tror det ”fredsälskande ryska folket” hade agerat om ett annat land agerat i Tjetjenien på motsvarande sätt som Ryssland nu agerat i Georegien? Fundera på det nu när Ryssland hävdar att ”Väst” agerar med dubbel standard.