Kategoriarkiv: USA

Idiotsäkert är bara för idioter

Många debattörer är av uppfattningen att bonusarna i finansbranschen och den ”oreglerade” kapitalismen i USA är orsaken till den finansiella krisen, d.v.s. subprimelånekrisen som smittat hela världens ekonomi.

Som jag skrivit tidigare har dock den amerikanska staten bäddat för krisen med krav på bankerna att sänka kreditkraven för utlåning och med extremt låg ränta under ett par år.

Och det har inte saknas statliga kontrollmekanismer. Men de har inte funkat. Nu erkänner USAs federala finansinspektion, SEC, i en självkritisk rapport att den inte gjorde tillräckligt för att undersöka de tidiga misstankarna mot finansmannen Bernard Madoff.

Strävan mot en riskfri riskkapitalmarknad leder oss i fördärvet för det är denna strävan som gör att kalkylen för att ta extrema risker ser så bra ut. Uppfattningen att det finns riskfria investeringar gör att vi blir tanklösa.

Ta bara alla statliga insättningsgarantier. De gör att vi alla kan strunta i om det är en stabil bank vi låter en ta hand om våra besparingar – vi har ju den statliga insättningsgarantin – vi kan uteslutande gå på räntevillkoren. Detta driver i onödigt stor utsträckning pengarna till banker med små marginaler – eftersom vi inte behöver bry oss om risken i detta.

Tyvärr bidrar nu den extremt låga räntan till att problemen i ekonomin inte värker ut så som de skulle behöva.

Obama i Ghana i Bushs anda

President Obama avslutade just sitt tal till i Ghanas parlament i Accra. Det var ett tal i Georhe W Bushs anda, han t.o.m. hänvisade till Bushs engagemang för att bekämpa AIDS i Afrika och lovade att fortsätta den framgångsrika politiken.

Till skillnad från denna resas första stopp i Moskva kom Obama inte till Accra för att be om ursäkt och nollställa relationerna. Han var tydlig när det gällde demokrati, korruption och afrikanernas eget ansvar för sin egen framtid. Bl.a. tog han upp att en fungerande demokrati kräver fredliga maktskiften och att när så sker är det lika mycket minoritetens förtjänst som majoritetens.

Han talade om hur han önskade att Ghana kunde bli matexportör och att USA behövde öppna upp sin marknad för import för att detta ska kunna ske.

Han lovade att USA skulle vara en god partner till alla de som jobbar för demokrati och stabila institutioner. Han uppehöll sig mycket i talet kring frågan om korruption i samhället och statsförvaltningen. Och, till min förvåning, poängterade han att bistånd i sig inte kan lösa ett lands utvecklingsproblem och att syftet med bistånd är att det inte längre ska behövas.

”Afrika behöver inte starka män, Afrika behöver starka institutioner”

…sa Obama under talet och fortsatte med att de som har makten inte ska ägna sig åt att ändra konstitutionen så att de kan behålla makten.

Obama valde att besöka just Ghana för att han ser landet som en demokratisk förebild, där regeringsmakten skiftat åt båda hållen på demokratiskt och fredligt vis. Han valde inte att besöka det största eller strategiskt och ekonomiskt viktigaste landet i gammal realpolitisk anda, utan ett land som han såg som en demokratisk förebild. Detta om något är ett erkännande av att George W Bushs idealistiska utrikespolitik faktiskt, bärs vidare av Obama, i varje fall i Afrika.

Om Obama driver denna linje och får med sig den demokratiska amerikanska kongressen på en sådan linje, då har han mitt fulla stöd. Men då krävs också att han slutar be Ryssland om ursäkt genom att ”nollställa” relationerna efter att Ryssarna invaderat och brutit loss två regioner ur ett självständigt granland med internationellt erkända gränser. Ryssarna borde vara de som bad om ursäkt och nollställde relationerna. I varje fall i min värld.

Updatering

Nu ska Obama efter sitt tal i Ghanas parlament besöka det gamla svenska slavfortet Cape Coast Castle. Det ska bli intressant att se om detta rapporteras i media. CNN nämnde att det var byggt av svenskarna. Undrar om svensk media skriver om detta.

Sverigebilden i USA – snygga brudar och gratis allt

The Daily Show With Jon Stewart M – Th 11p / 10c
The Stockholm Syndrome
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Economic Crisis Political Humor

Stockholmssyndromet 2

En något negativ bild motbevisas av en rätt hygglig skönmålning – humor.

Faktrum är att de som ser Sverige som bara elände i USA ofta inte är helt updaterade sedan 70-talet då Palme såg till att ambassadörerna togs hem. Nu är Sverige på vissa punkter liberalare och mer marknadsínriktat än USA. Försök få en amerikansk vänsterpolitiker att acceptera skolpeng (school voucher) så får du se hur lätt det är. Skolpengen överlevde 12 år med vänsterstyre i Sverige och nu diskuterar man utformnuingen av reglerna för, men inte existensen av, friskolor.

Och de amerikaner som ser Sverige som en förebild brukar inte ha klart för sig vad LAS betyder för ungdomsarbetslösheten och meritokratin, att vi har vårdköer som folk lider och dör i. Men går det bara omkring snygga bvrudar på gatorna och all offentlig service är gratis så är det smällar man får ta.

Och på motsatt sätt inser inte den svenska vänstern att USA faktiskt, med en global måttståck, är en välfärdsstat där det offentliga står för mer än 40 procent av vården.

Men en sak är klar – fler svenska komiker kopierar amerikanska komiker än tvärt om.

Mr President, We Disagree

President Obama hävdar att ”ekonomer från höger till vänster är överens” om behovet av massiva offentliga stimulansåtgärder för att få igång ekonomin. Men faktum är att många ekonomer inte håller med. Hundratals ekonomer, inklusive Nobelpristagare och andra framstående, har skrivit under det uttalande som finns i Cato Institute’s annons i New York Times, Washington Post, Wall Street Journal och andra amerikanska tidningar.

Det är ju klassisk härskarteknik att lite svepande hävda att alla är överens och på så sätt försöka påskina att den som inte håller med är idiot.

Uppropet finns i sin helhet finns här.

F.ö. undrar jag om Naomi Klein fortfarande hävdrar att kriser provoceras fram för att göra marknadsliberala avregleringar som folk ”egentligen inte vill ha”

Obama: ”I screwed up”

Det är lätt att vara för höjda skatter om man inte tänker betala dem själv. I samtliga tre fall i karikatyren ovan så handlar det om att de inte betalt skatten. Och de skulle samtliga ingått i ”den mest moraliska” regeringen.

Obamas installationstal

Kritisk summering av Bush – från amerikanskt högerhåll

Pulitzer Prize-vinnaren och Newsweekkolumnisten George F. Will. summerar Bushs tid vid makten.

Kritiken är inte Irak utan:

  • Medicare part D – offentlig läkemedelsförmån för alla över 65 (den dyraste reformen sedan Medicare infördes 1965 av president Johnsson
  • Farm Bill 2002 – ökat stöd till jordbruket under tider med rekordlönsamhet i jordbruket
  • No child left behind – Nationellt federal expansion på utbildningsområdet av ansvar såväl som ekonomi
  • Höstens finansiella bailout – d.v.s. den omfattande expansionen av det offentliga ansvaret för ekonomin

Läs vad George F. Will skrev här.