Friskolorna hotade av s-mp-uppgörelsen

Med mp i s-knäet ligger friskolorna pyrt till efter 2010

En av konsekvenserna av att miljöpartiet och socialdemokraterna nu kommit överens om att bilda koalitionsregering om de vinner valet 2010 är att friskolornas existens blir ytterst osäker.

Socialdemokraterna har aldrig riktigt accepterat friskolereformen, men det som gjort att den legat fast är att miljöpartisterna haft en mer positiv syn på friskolorna. Socialdemokraterna har – sedan friskolereformen infördes 1992 under den dåvarande borgerliga Bildtregeringen, med Per Unckel och Beatrice Ask som ansvariga ministrar – aldrig haft någon möjlig riksdagsmajoritet för att riva upp friskolereformen. Socialdemokraterna har bara kunnat trakassera friskolorna med oproportionerligt många skolinspektioner och åtstramad finansiering. Reformen i sig har de aldrig haft möjlighet att riva upp.

Nu när det är tänkt att miljöpartiet enligt förra veckans uppgörelse ska sitta med i regeringen med socialdemokraterna, kommer miljöpartiet knappast kunna försvara friskolorna längre. Om de inte tydligt och publikt kommer överens med socialdemokraterna om detta före nästa val.

Detta blir en viktig fråga att avkräva vänsteroppositionen svar på inför nästa val. Ska friskolereformen ligga fast eller inte, om det blir en vänsterkoalitionsregering?

För just denna fråga spelar det inte någon roll om vänsterpartiet hamnar i eller utanför en vänsterkoalitionsregering, eftersom vänsterpartiet alltid kommer at stödja ett avskaffande av friskolereformen och därmed ett avskaffande av friskolorna. Kommer miljöpartiet sätta sig i en regering som avskaffar friskolorna? Kräv svar inför nästa val.

Likadant kommer det att vara för småföretagspolitiken och reglerna om undatag för två personer från LAS-reglerna om sist in först ut vid uppsägningar. Och givetvis för alla andra små frågor där miljöpartiet tidigare valt att gå på den borgerliga linjen i någon fråga.