Krisen måste få värka ut någon gång

Så har Australien som första större industriland höjt sin ränta. Australien är en råvaruekonomi och ligger tidigt i konjunkturcykeln. Men inte bara detta, för låga räntor gör att de makroekonomiska obalanserna som skapade krisen aldrig justeras. För låg ränta gör att vi inte förbättrar kapitalallokeringen i ekonomin. Jag tycker att Sveriges, liksom i princip hela västvärldens, räntor ligger på en oroande låg nivå. I varje fall om de inte snart går upp en aning. Bubblorna i bostadssektorn måste pysa ut och förlusterna tas för att ekonomierna ska komma i balans.

Som tur är ligger Sverige hyfsat till, även om det förefaller orimligt att bostadspriserna inte justeras ner, med tanke på att Sverige låg i topp vad gäller prisstegringar på bostadsmarknaden de två åren innan krisen slog till förra hösten. Med den räntenivå vi har nu förefaller t o m bostadsbubblan fortsätta växa.

Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier drar en lans för sin bransch

– Om man gör en väldigt schematisk bedömning av det så har vi ungefär 4,5 miljoner bostäder i Sverige. Om alla de bostäderna står i hundra år, så skulle det behöva byggas 45 000 lägenheter per år, bara för att behålla beståndet, säger Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.

Men i stället blir det kanske mindre än 15 000 i år och bostadsbyggandet här är sämst Norden. Siffran för påbörjade lägenheter per 1 000 invånare är 2,4 i Sverige, i Danmark 3,3, Finland 4,5 Norge 5,5 och på lilla Island byggs hela 10 lägenheter per 1 000 invånare.

Vilken charlatan. Bostadshusen står betydligt längre än hundra år, hela hans utgångspunkt är anmärkningsvärd. Är det någon som tycker att stenstäderna i Stockholm, Göteborg och Malmö är i rivningsskick nu när de är mellan 90-130 år?

Om man vet vilken kris det råder på Island, speciellt i byggsektorn, kanske vi inte ska vara så avundsjuka på att de bygger 5ggr mer lägenheter per capita än vi. Och dessa siffror, som ekot presenterar, är obegripliga om man inte får helhetsbilden, med befintligt bestånd och förhållandet lägenheter – villor.