SvT-debatten Reinfeldt – Sahlin

Det är ekonomisk kris, arbetslösheten stiger, budgetunderskottet ökar och oppositionen minskar för var opinionsundersökning som görs.

Och Sahlin vinner inte debatterna mot Reinfeldt. Hon uttrycker sig infantilt och det är kanske inte vad som uppskattas i detta läge. Hon var visserligen med om krisåren 1989-1993, som minister 1990-1991 och som partisekretarare 1992-1994, men inte som partiledare. För en partiledare duger det inte att uttrycka sig som en SSU-are.

Jag tror att alliansen kommer börja underskatta Mona för jag kan inte tänka mig att the big red machine inte ser till att skärpa sig och jobba upp Sahlins förmåga.