Finanskrisens grund

Jag har i ett flertal inlägg tidigare skrivit den finansiella sub-primekrisen, men här såg jag en satir som fångade det hela. Men jag måste medge att jag dock länge sagt att om jag skulle vara al-Qaidas rådgivare så skulle jag ge dem rådet att ge sig på kaffeindustrin – alla tjänstemannaarbetsplatser i den utvecklade världen skulle gå i stå utan sina kaffeautomater. Och inte har det politiska systemet behövt någon extern hjälp för att tvinga fram osunda lån från banker och bolåneinstitut, det har ju självmant varit drivande på detta område med ägande (Fanny Mae, Freddie Mac och vårt eget SBAB) och lagar (Community Reinvestment Act) för att så skulle ske.