Mera kärnkraft

Centerns och kristdemokraternas omsvängning, ja tillnyktring, i kärnkraftsfrågan och den nu presenterade alliansöverenskommelsen gör att alliansen har en mycket attraktiv och stabil energipolitik jämfört med vad den samlade (?) vänstern har att erbjuda. Och den här gången är det ombytta roller. Borgerligheten är samlad och enig och vänstern är maximalt splittrad mellan miljöpartisternas nej och LO:s industriförbunds ja. Och socialdemokraterna kommer inte att kunna splittra borgerligheten med energiuppgörelser med centern.

På sikt skulle jag vilja se el som en av sveriges exportbranscher.

För Tyskland, Polen och Baltstaterna måste det vara ytterst attraktivt att skriva långsiktiga leveransavtal för elleveranser från Sverige jämfört med gasavtal med Ryssland. Och elproduduktion i Europa riskerar inte att utlokaliseras till låglöneländer i Asien.

Mera Kärnkraft!